Jura i Marica Babić

Jura i Marica Babić na proslavi odlaska Jure u mirovinu u krugu tvornice Kordun (oko 1960. godine) koji je tada bio na Baniji prije preseljenja u ulicu Matka Laginje, mjestu gdje je kasnije došao KGK, a danas je trgovački centar Lidl

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.