Ulica Petra Preradovića (obala Kupe)

Ulica Petra Preradovića (obala Kupe) - rušenje stare kuće 

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.