Antonac, Gerić, Grčić, Mačečević.....

Slijeva: -, Josip Antonac (svečenik), Nikola Antonac (poginuo u akciji Feniks '72), Josip Antonac (otac Josipa i Nikole, dubovački postolar), Tomo Gerić, Josip Grčić, Vladimir Grčić, -, -, Mačečević.

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.