Zagreb - Karlovac 1:1

Stadion Dinamo (Maksimir), 26. kolo druge lige 1975. godine; Zagreb - Karlovac 1:1 

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.