U šetnji Koranom 1939.

Baka Marijana i deda Branko (stariji) Težak. U kolicima je mali Brankić, 1939. godine

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.