Zvijezda - Jonkeova, Bencetićeva i Gambonova

Ulica Ljudevita Jonkea, Šanac, Ulica Đuke Bencetića i Ulica Martina Gambona

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.