Lipa 1914.

Ivo i Jelka Šibenik sa seljankom i psima u dvorištu lipskog Dvora, 1914. godina

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.