Tvornica Kordun

Snimio: Stjepan Subotičanec

Tvornica jedaćeg pribora, svih vrsta pila i svjetiljaka POGON 2

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.