Car Karlo u obilasku ratišta

Car Karlo u obilasku trupa na ratištu, (krajnje desno, u profilu - posljednji austrijski car i ugarsko-hrvatski kralj kao Karlo IV. vladao je od 1916. do 1918. godine) do njega, leđima okrenut vjerovatno Svetozar Borojević, general, jedini Južni Slaven u Austro-Ugarskoj Monarhiji s činom feldmaršala

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.