Ivan Graho - 1. 8. 1917. kao vojnik u 1. svjetskom ratu

"Hrvatska sloboda" 2. svibnja 1924. javlja: "U prošlu subotu vjenčao se u crkvi sv. Trojstva naš odlični prijatelj i istomišljenik g. Ivan Graho, odvjetnik, sa dražestnom gospojicom Zlatom Golik, kćerkom g. Antuna Golika. U svatovima g. Dra Ivana Graho sabrano je za "Hrvatski Dom" 1250 Din - Srdačna hvala!" (Biserka Fabac)

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.