Zelena terasa 1980.

Zelena terasa 26. siječnja 1980. godine, Božidar Jurelinac Keks i Branko Glavić 

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.