Karlovačke gimnastičarke 1957.

Karlovačke gimnastičarke 1957. godine: Bosa, Magda, Smilja, Nena, Tanja, Vesna, Elvira i Rezika

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.