Uz hotel "Nova" Korana 1950.-tih

Uz hotel "Nova" Korana 1950.-tih - mini "zoo"

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.