Stanari Gerićeve kuće

Stanari Gerićeve kuće. Stoje s lijeva: Juraj Babić, Barbara Morić, Marica Babić, Danica Bonetić, Jana Mišić, Ruža Mišić i Božo Babić; čuče s lijeva braća Marijan i Slavoljub Morić, braća Ivan Bonetić i Marijan Bakić, Jelena Krčevski, Vahida Morić, Vesna Krčevski

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.