Osnovna škola Turanj 1956.

Osnovna škola Turanj 1956. godine - Đurđica Šubašić sa učenicima

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.