ORK Dubovac 1984.

ORK Dubovac, 2 liga Sjever, 1984. godina. S lijeva na desno gornji red: Knežević Ratko, Šipuš Božica, Ličina Ksenija, Žaja Anica, Barać Natalija, Tomić Zdenka a donji red s lijeva na desno: Ban Andreja, Adamović Dragica, Žaja Marijana, Humjan Sanda, Žaja Štefica, Badovinac Anđelka i Vrbanić Katarina

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.