Nastavnici OŠ Herta Turza (danas Banija) u Jajcu 1965.

Nastavnici Osnovne škole Herta Turza (danas Banija) u Jajcu 1965. godine

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.