ELEKTRON

Poduzeće "Elektron" osnovano je kao radionica za uvođenje elektroinstalacija i servis kućanskih aparata a 1978. ulazi u sastav "Jugoturbine"
Foto: Nedeljko Cetinjanin

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.