Ispred Crkve Sv. Ćirila i Metoda 1941.

Ispred Crkve Sv. Ćirila i Metoda 1941. godine stoje mama Antonija i kći Slavica Medarić a u parku rastu palme i banane

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.