Djelatnici Narodne banke 1961. godine

Na slicu su djelatnici Narodne Banke, koja se 1963. godine preselila u neboder i reorganizirala u SDK, a tek tada je tu, sa Korza, preselila Karlovačka Banka: Marija Cvetišić, Krista Belavić, Ljiljana Pintar, Zorica Rožman, Ivica Profozić, Đuro Vucelić, Vine Dušanka, Marija Zrnčić, Nikola (Mika) Planinc i Darinka Vukin. Hvala Mišo Vučinić na imenima i podatcima

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.