Verica i Božidar Očko sa majkom Olivom Korais Očko 1915.

Verica i Božidar Očko sa majkom Olivom Korais Očko 1915. godine

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.