Dragica Župetić (Tomašnica) i Miha Belanić (Pišćetke)

Dragica Župetić rođ.Pavlić - selo Tomašnica, i Miha Belanić-selo Pišćetke

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.