Kod Miloša 1993.

Kod Miloša 1993. godine - Alen Mikšić, Musa, Dule Savić, Mutni, Boris Štambuk, Toma Požar, Mladen Herman, Tristan Karas-Tićo, Željko Mačešić, Čedomir Tatalović-Čedo, Pero Hrnjak, Pereta, Bolta, Tanja, Kelj, Nevena Bijelić

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.