Karlovac - razglednica

Karlovac - razglednica

Župna crkva Sv. Josipa - Nacionalno svetište svetog Josipa
autor: Josipa Sponar
izgradnja : 1968. - 1975.

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.