Radićeva ulica 1912. godine - detalj

Radićeva ulica 1912. godine - detal

Na desnoj strani ulice vidimo dvije kuće: Radićevu 21 (prva) i Radićevu 19 (druga desno). Obje kuće su tip ranobaroknih malogradskih zabatnih kuća, kakve su se gradile u 16. i 17. st. na vrlo uskim parcelama i užom stranom orijentirane prema ulici.
Sagrađene su poslije velikog požara 1692. g., od mješovitog materijala, s radionicom u prizemlju i stambenim prostorima na katu i potkrovlju. 
Tlocrtni raspored prostorija broja 21 je drukčiji , jer se ulaz mogao probiti na duljoj , bočnoj strani kuće (prema Haulikovoj ulici) pa je ostvaren hodnik po širini zgrade. 
Odvojene su „gasicom“ iz koje su se ozračivale pojedine prostorije . Kod broja 19 je nad kuhinjskim kaminom u sredini kuće ozračen mali bačvasti svod , a na katu je prošireno predvorje također ozračeno iz „gasice“.
Naziv „gasica“ potječe od njemačke riječi – die gasse – a znači uski prolaz širok 1 - 1,5 m između kuća u „Zvijezdi“ , propisan zakonom nakon požara 1692., da bi se spriječilo širenje vatre.
Kuća pod brojem 19 je 1770. g. upisana kao vlasništvo grofa Erdödy - ja . (popis g. R. Radovinović) 
Krajem 1860. - ih postaje vlasništvo Ane Šašel , supruge puškara, samoukog slikara i svjetskog putnika Jakova Šašela , koji se 1869. g. pojavljuje kao vlasnik broja 21 (popis g. N. Miličević).
Na fotografiji se ne vidi Bukranij - volovska glava, dekorativni element iz vremena antike, koji se nalazi iznad ulaza broja 19. Kako je fotografija iz perioda Prvog svjetskog rata, vjerojatno je, da je volovska glava spremljena, da ne bi stradala. Prema kazivanju prof. Mladena Muića procjenjuje se da ova glava potječe iz vremena izgradnje kuće.
Vlasnik broja 21, Jakov Šašel, umro je u Karlovcu 1903. g. Sahranjen je na dubovačkom groblju. 
Jedan primjerak njegove puške čuva se u Gradskom muzeju. Prekrasna, minuciozno izrađena je njegova panoramska veduta Karlovca, na kojoj je Mažuranićeva obala prije požara 1886. g., ispunjena nizom baroknih zabatnih kuća.
Obje kuće, 19 i 21, na popisu kuća iz 1950. g. u vlasništvu su Šašelove kćerke Marije Merle, a potom unuka Đuke Merle. ( R. Radovinović)

Adaptacija Radićeve 19, u novije vrijeme, izvršena je od 1986. – 1988. g. pod nadzorom Regionalnog zavoda za zaštitu spomenika kulture Zagreb. Godine 1991. teže je oštećeno pročelje, dimnjaci i krov, uništena stakla. Statička sanacija kuće od ratne štete i uređenje pročelja izvršeno je 1994. g. na teret vlasnika kuće, a pod nadzorom Zavoda za zaštitu spomeničke kulture u Karlovcu.
Pročelje kuće broj 21 obnovljeno je 1979. Godine 1991. (4. – 7. 10.), kuća je dobila direktni pogodak granate u istočni zid prvog kata. Uništen je inventar i dio vanjskog i unutarnjeg zida (drvenih stijena) prvog kata. Teško su oštećeni podovi, stropne konstrukcije i pokrov. Šteta je sanirana na teret vlasnika kuće (izvor: Zbornik gradskog muzeja 1994., prof. povijesti umjetnosti i povijesti gđa. Marinka Mužar) - priredila Biserka Fabac

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.