"Plac" na Trgu bana Jelačića - detalj

"Plac" na Trgu bana Jelačića - detalj prodaje kestena i bosih nogu

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.