Vojna parada Kraljevine Jugoslavije 1937.

Vojna parada Kraljevine Jugoslavije 1937. godine (razglednica)

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.