Oliva Korais Očko sa sinom Božidarom 1913.

Oliva Korais Očko sa sinom Božidarom 1913. godine 

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.