Domobranska - Korzo - Miljokaz - Žitna kuća 1949.

Domobranska ulica - Korzo - Miljokaz - Žitna kuća 1949. godine

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.