Postavljanje "kamena temeljca" za bolnicu na Švarči 1964.

Postavljanje "kamena temeljca" za bolnicu na Švarči 1964. godine

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.