Proslava 70. godišnjice DVD Hrnetić Novaki 1979.

Proslava 70. godišnjice Dobrovoljnog vatrogasnog društva Hrnetić-Novaki 1979. godine

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.