Predstava "Novi život" u Zorin domu 1963.

Predstava "Novi život" u Zorin domu 1963. godine neposredno poslije gašenja profesionalnog kazališta u Karlovcu, na slici: Vlado Puhalo,  Branko Đurđević, Zagorka Grubor, Biserka Marković, Zvonko Cetina, Višnja Kantoci, Željko Lardšnajder, Đurđa Badanjak, Milorad Božić....

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.