Mali nogomet

Mali nogomet  - Pac, Dale, Štef, Pesa, Vlado, Karas, Pišo, Pići, Duka, Pera

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.