Posveta zvonika crkve sv. Josipa na Dubovcu 1975.

Godine 1975. izgrađen je i posvećen zvonik crkve sv. Josipa na Dubovcu

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.