Mala scena - "Acrania" krajem 1980.-tih

Mala scena - "Acrania" krajem 1980.-tih: Duško Buić - Dule, Damir Begović - Beki, Srđan Lalić - Srki, Vedran Mikšić - Mima, snimila Kristina Maljković

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.