Selce 1959.

Selce 1959.godine - Slijeva nadesno: 1. red - Darko Županac, Veljko Karusa, 2. red Tanja Brekić, Seka Stern, Ana Rebernik, gđa Karusa, Olga Brekić, 3. red, skroz iza - gđa Lapanja i zadnja desno Ana Neskusil

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.