Dva mladića - Dipa i Kina 1979. ispred Hrvatskog doma

Dva mladića - Dipa i Kina 1979. godine ispred Hrvatsakog doma

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.