Nogometni klub Slavija 1950.

Nogometni klub Slavija 1950. godine: Pavlić, Hofer, ? , Antić, Cimeša,  ? , Lang, Gorup, Pjer, ? , Biturajac

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.