Ulica kralja Tomislava, Križanićeva ulica, Radićeva ulica krajem 1980.-tih

Ulica kralja Tomislava, Križanićeva ulica, Radićeva ulica krajem 1980.-tih

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.