Ulica Jurja Križanića 4 - kuća koje nema

Kuća Križanićeva broj 4 jedini je primjer historističke gradnje u ulici. Sagrađena na baroknim temeljima sredinom 19. st. (Đ. Cvitanović, Karlovac 1579. – 1979.)
Godine 1902. upisana vlasnica bila je Marija Horvat r. Cesar, a 1950. Milena Horvat. (R. Radovinović, „Stari Karlovac ulice kuće ljudi“) 
Rušenje već ruševne kuće počelo je krajem 2010., a gradilište potpuno zaravnano bagerom 05. 03. 2011. (Biserka Fabac)

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.