Rajonski tečaj „Crvenoga križa“ 1950. na "Drvenom placu"

Rajonski tečaj „Crvenoga križa“ 1950. godine - slikano na „Drvenom placu“

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.