U igri 1930.-tih (kolor dijapozitiv star 85 godina)

U igri 1930.-tih (kolor dijapozitiv star 85 godina)

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.