Crikvenica 1955.

Crikvenica 1955. godine
Na magarcu sjedi Jadranka Radoš (udana Dujić, dugogodišnja profesorica klavira i solfeggia u Ogulinskoj glazbenoj školi, Ogulincima poznatija po udanom prezimenu Duić), na kolicima curica u bijelom je Dubravka Radoš a pored nje je Zorica Šćulac.

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.