Prva pričest - Željko Boljkovac, 1962. u Crkvi Presvetog Trojstva

Prva pričest - Željko Boljkovac, 1962. godine u Crkvi Presvetog Trojstva

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.