Ženska ekipa Košarkaškog kluba Željezničar 1968.

Ženska ekipa Košarkaškog kluba Željezničar 1968. godine: Branka Đukić, M. Manojlović, Branka Podvorac, Antun Pšeničnik, Mirjana Brkić, Senada Zulić, Anja Šomek, Čuća, Biba Šenk, Asja Grcić, Jadranka Lisac

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.