Slava Šaban početkom 1900.-tih

Slava Šaban početkom 1900.-tih, snimljena početkom 20. stoljeća u "Umjetnom fotografskom zavodu" H. Brauner, Karlovac, Šenoina ulica br. 4

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.