Ekonomska škola 1960./1961. - razrednica Olga Božičević

Ekonomska škola 1960./1961. - razrednica Olga Božičević

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.