Učiteljska škola, školska godina 1957./1958. - zbornica

Učiteljska škola, školska godina 1957./1958.
Stoje: Milan Blašković, Nevenka Ivanićević Jelinić, Ksenija Taclik Stahuljak, Bakale i Mišljenac
Sjede: Ivšić, Šneler Katarina...

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.