Crikvenica 1955.

Crikvenica 1955. godine - kolektiv ŽE-ČE-a u odmaralištu u Crikvenici. U drugom redu u tamnom badiću Zorica Šćulac, pa mala mršava do nje kći Zorica, sljedeća gospođa Radoš i do nje njezin suprug sa kćeri Dubravkom i Jadrankom kasnije udanom Duić. Gospođa koja za rame drži Zoricu Šćulac i Radošku je Ankica Perković (udano)

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.