Zelena terasa početkom 1980.-tih

Zelena terasa početkom 1980.-tih, Gojak Marijan, Božidar Jurelinac Keks, Luke Damir i Mirko ...

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.